اینکه مفید باشی خیلی خوبه

اینکه بتونی از تمام لحظات لذت ببری و لبخند بزنی خیلی خوبه( درسته بعضی لحظات درد آوره مثل جنگ،مثل فقر و ...)منظورم دید متفاوته...

اینکه بتونی به چیزایی که فکر میکنی خوبن برسی و کارایی که دوست داری انجام بدی مثل رفتن، دیدن لذت بردن از نگاه به جریان زندگی...


اینکه شغلی داشته باشی که دوست داری و یا طوری زندگی کنی که میخوای مثل داشتن یه دوچرخه و سفر کردن...

اینکه بتونی این لذت رو به دیگران انتقال بدی و با هم لذت ببریم خیلی خوبه...

اینکه بچه هایی داشته باشی که خودشون باشن و اون چیزی رو که دوست دارن دنبال کنن و خوشحال باشن

اینکه بتونی کسی رو داشته باشی که مثل خودت فکر کنه،اینطوری با خیال راحت زندگی میکنی،راحت حرف میزنی بدون ترس، راحت دوست میداری بدون دلهره

با آرامش زندگی کردن 

لذت بردنن از خوردن نان و آب 

لذت بردن از زندگی توی سفر 

لذت از اینکه بتونی فکر تو تغییر بدی 

لذت از اینکه بتونی شجاع باشی

لذت از اینکه بتونی خودتو دوست داشته باشی 

لذت از زندگی در پایین ترین وضعیت مالی

لذت از داشتن امید به خدا

اینها لذت بخش ترینه

همه  اینها رو براتون آرزو میکنم

تا همیشه شاد باشید و امیدوار

حوریه زحمتکش مارمی

سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵

منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کُلودَنگ ( آشیانه ) |لبخند بزن منبع : کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد! |لبخند بزن منبع : کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد! |لبخند بزن منبع : |لبخند بزن منبع : |لبخند بزن
برچسب ها : اینکه ,زندگی ,بتونی ,دوست ,داشته ,باشی ,اینکه بتونی ,داشته باشی ,دوست داری ,خیلی خوبه